Nasze atuty

Wysoki poziom nauczania

Innowacyjność

Bezpieczeństwo

Klasa humanistyczna


Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, język angielski;
Przedmiot uzupełniający:
przyroda;
Innowacja:
język rosyjski w komunikacji,
język niemiecki w praktyce.

Klasa matematyczno-fizyczna

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, informatyka;
Przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo;
Innowacja:
programowanie,
język angielski w biznesie.

Klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język angielski;
Przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo;
Innowacja:
ratownictwo medyczne,
dietetyka.

Klasa mundurowa


Przedmioty rozszerzone:

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
Przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo;
Innowacja:
musztra.
Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
 • Bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz  ułatwienie im startu na wyższy szczebel nauki.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz możliwość pokazania swoich możliwości w konkursach na szczeblu wojewódzkim.
 • Intelektualny i kulturalny rozwój młodzieży poprzez udział w wykładach na uczelniach wyższych oraz debatach oksfordzkich.
 • Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań oraz zajęcia wyrównawcze, jak i zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu).
 • Lekcje języków obcych w grupach międzyoddziałowych.
 • Realizacja programów i projektów edukacyjnych: np. Szkoła z klasą 2.0.
 • Realizacja innowacji pedagogicznych jako dodatkowych przedmiotów edukacyjnych: język rosyjski w komunikacji, język angielski w biznesie, programowanie, musztra, ratownictwo medyczne.
 • Stosujemy ocenianie kształtujące.
 • Wyjazdy do kina, teatru.
 • Wycieczki tematyczne.
 • Uczestnictwo w imprezach kulturalnych regionu i kraju.
 • Zajęcia wychowania fizycznego realizowane na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie oraz lodowisku.
 • Wyjazdy na zimowe obozy narciarskie oraz spływy kajakowe.
 • Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.
 • Wysoko wykształcona kadra pedagogiczna.
 • Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
 • Dbamy o efektywność nauczania - organizujemy egzaminy próbne.
 • Uczniowie uzyskują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Pomorskiego, Starosty.

Dobra szkoła blisko domu