Kadra

Marian Kwoczek - dyrektor, chemia

Brucka Joanna - zastępca dyrektora, pedagog

 

Bobrowicz Robert - język angielski

Bryk Artur - wychowanie fizyczne

Chojna Dorota - język niemiecki

Cybulska Joanna - język niemiecki

Dąbrowski Krzysztof - historia

Ferens Barbara - język angielski

Glazer Arkadiusz - wychowanie fizyczne

Głowacki Andrzej - wychowanie fizyczne

Grasmann Paweł - religia

Jażdżewska Patrycja - wychowanie fizyczne, trening

Kasperek Andrzej - język polski, edukacja filmowa

Kloska-Dziewirz Beata - język niemiecki

Kochel Krystyna - geografia

Kochel Mieczysław - edukacja dla bezpieczeństa, wychowanie fizyczne

Komisiński Zbigniew - matematyka

Kozłowska Magdalena - język agielski

Krawczyk Wojciech - informtyka, matematyka, (administrator szkolnej sieci komputerowej)

Ks. Piotr Konsalik - religia

Kuklińska Sylwia - przedsiębiorczość

Kulesza Beata - język polski

Kwiatkowska Justyna - historia

Łepecka Hanna - język polski, język rosyjski

Łokuciewski Wacław - służba policyjna

Paruch Monika - język angielski

Preiss Małgorzata - pedagog

Rybak-Sumeradzka Michalina - przedmioty artystyczne, techniczne, wok

Seweryńska Urszula - matematyka

Sokalska-Kozłowska Elżbieta - biologia

Wawrzyk-Dziewirz Sylwia - matematyka, informatyka (urlop zdrowotny)

Wojtkowska Katarzyna - język angielski

Wypijacz Magdalena - religia

Wypych Adam - wychowanie fizyczne

Zwolicka Maria - chemia

Żak Rafał - matematyka