Postaw na Słońce

W dniu 23.05 uczennice klasy II C przeprowadziły konferencję promującą energię ze źródeł odnawialnych, a w szczególności z fotowoltaiki. Konferencja składała się z trzech części. 
W pierwszej części zostały przybliżone informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii – źródła energii wykorzystywanej przez ludzi, wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze oraz sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE. W części drugiej zostały przedstawione informacje dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych – przedstawienie mapy nasłonecznienia Polski oraz warunków koniecznych, aby zainstalować system fotowoltaiczny. W ostatniej części uczennice przedstawiły status prosumenta, możliwość zarabiania na produkcji prądu we własnym domu. Przedstawiły również prezentacje projektów wykonanych przez Zespół Konkursowy wraz z kalkulacjami oraz źródła finansowania mikroinstalacji. 
Konferencja została zorganizowana w ramach działań konkursowych w ogólnopolskim projekcie „Postaw na Słońce”.