Finał I Powiatowego Konkursu Matematycznego

25 lutego 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbył się finał I Powiatowego Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Nowodworski, Pan Zbigniew Ptak, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Pan Jacek Michalski oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Wydarzenie to poprzedzone było eliminacjami szkolnymi, które odbyły się w poszczególnych placówkach 8 grudnia 2014 roku. Do finału zakwalifikowało się 24 gimnazjalistów z gimnazjów w Stegnie, Ostaszewie, Kmiecinie, Mikoszewie, Tujsku, Gimnazjum Sportowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Od godziny 1000, przez 60 minut uczniowie zmagali się z zadaniami finałowymi. W przerwie finaliści uczestniczyli w zajęciach z pedagogiem szkolnym, panią wicedyrektor Joanną Brucką oraz w warsztatach orgiami, które prowadziła pani Michalina Rybak-Sumeradzka. W tym czasie komisja, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz nauczyciele matematyki ze Stegny, Tujska i Mikoszewa oceniała prace konkursowe.


Zwycięzcami konkursu zostali:


Michał Łach, Gimnazjum w Stegnie – I miejsce
Marta Hrycyna, Gimnazjum w Mikoszewie – II miejsce
Rafał Kłos, Gimnazjum w Mikoszewie – III miejsce


Ponadto wyłonieni zostali laureaci konkursu:


Aleksandra Frąckiewicz, Gimnazjum Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim
Szymon Jackowski, Gimnazjum w Stegnie
Zuzanna Kargol, Gimnazjum w Ostaszewie
Igor Kownacki, Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim
Paulina Kozak, Gimnazjum w Stegnie
Monika Marko, Gimnazjum w Stegnie
Antonina Szczerba, Gimnazjum w Ostaszewie


Zwycięzcy, laureaci oraz pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody oraz pamiątkowe gadżety.
Organizatorzy konkursu zapraszają gimnazjalistów powiatu nowodworskiego na kolejną edycję w przyszłym roku szkolnym.
Dziękujemy Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego za finansowe wsparcie finału I Powiatowego Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów.
Organizatorzy.