Dla absolwentów szkoły podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2021/2022

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/20221. Klasa humanistyczno – lingwistyczna
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z języka polskiego, historii, języka angielskiego i matematyki.

2. Klasa matematyczno-informatyczna
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z matematyki, informatyki, fizyki i języka angielskiego.

3. Klasa biologiczno – chemiczna
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z biologii, chemii, matematyki i języka polskiego.

Ważne terminy dotyczące rekrutacji:


  • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. – składanie wniosków o przyjęcie do liceum.

  • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu
    ósmoklasisty.


  • 21 lipca 2021 roku - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.

  • 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do liceum

  • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum.
Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres liceum@nowydworgdanski.pl
Zarządzenie o rekrutacji
Zarządzenie o terminach rekrutacji
Załącznik 1 do zarządzenia
Wniosek do 1 klasy LO - wersja Word
Wniosek do 1 klasy LO - wersja PDF